Priser

Timesprisen for privatpersoner er kr 500,-, mens den er kr 600,- for firmaer. For korte oppdrag belastes kunden bare for 1/2 time.

I Kristiansand beregnes kjøregodtgjørelse på kr 200,-, og kr 250,- er kjøregodtgjørelsen til kommunene rundt Kristiansand. For lengre strekninger avtales pris.
     
En del oppdrag har faste priser, som f. eks å konfigurere og sette opp en datamaskin. En slik jobb koster kr 1000,-, mens du må betale kr 1500,- dersom vi må hente ut dataene før den settes opp på nytt.

Vi tilbyr å lage rimelige nettsider, og vi bruker Joomla! slik at det blir enkelt for brukeren å administrere og oppdatere nettsidene uten vår hjelp.

En enkel nettside koster kr. 5000-. Vi kan legge inn tilleggsfunksjoner på nettsiden, og da avtales prisen i hvert enkelt tilfelle.

For ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt. Alle prisene er uten mva.